Home

Početna

Dobrodošli!

 

Unisoftware je internacionalna firma sa kancelarijama u Bugarskoj i Srbiji. Preko partnerskih firmi prisutni smo u Grčkoj, Rumuniji i državama zapadnog Balkana.

Naša glavna aktivnost je implementiranje ERP-a. Specijalnost nam je isporučivanje međunarodnih ERP projekata širom Jugoistočne Evrope – regionu koji još uvek nije u potpunosti integrisan u mreže EU.

Partneri smo sa dobavljačima internacionalnih softvera kao i odabranih lokalnih. Često lokalizujemo internacionalne softvere kako bismo izašli u susret lokalnim pravnim regulativama, poslovnim praksama ili samo lokalnom jeziku.

Pomažemo našim klijentima da angažuju i obuče osoblje kako bi reorganizovali svoje firme.
 
Našom firmom upravljaju profesionalci sa dugim iskustvom na Balkanu koji direktno sarađuju sa upravom (lokalnom ili međunarodnom) naših klijenata.